circle

خدمات مشاوره

 
شرکت آسمان پیدایش با توجه به نیازهای کاری مشتریان با تمرکز بر دانش قوی متخصصین خود و با توجه به شناخت این حیطه و بصيرت کافی در مورد روندهای تكنولوژي وگرايشهاي نوآورانه و همچنین لحاظ کردن بهینگی در هزینه، زمان و کیفیت کار، به مشتریان خود راهکارهای مناسب در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. آنچه ما انجام می دهیم عبارتست از:
  • شناخت، مدلسازي ومستندسازي نيازهاي مشتري برآمده ازالزامات كسب و كار
  • شناخت فرصتها ونوآوريهاي تكنولوژيك در محيط
  • تطبيق اين فرصتها با نيازهاي کاری وارائه راه حلهاي خصوصی شده
 
خروجی این فعالیت ها در یکی از قالب های زیر قرار می گیرد:
  • امكانسنجي پروژه هاي تهيه وپياده سازی سيستمهاي اطلاعاتي كاربردي
  • پیشنهاد معماری IT و چارچوب های سازمانی
  • مشاوره تكنولوژي براي طراحي جايگزين های فني وكمك به مشتري در انتخاب گزينه مناسب
  •  (RFP) شناخت ومستندسازي نيازهاي كاري وتدوين اسناد ارجاع كار
بالای صفحه نسخه چاپی